UBAKUSAT


ubakusat-hutgm

 

UBAKUSAT (deneysel 3 birim küp uydu) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü (HUTGM) katkı ve genel koordinesinde Japonya Hükümeti ile işbirliği altında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı (İTÜ-USTTL) sorumluluğunda UDHB, HUTGM, Amatör Uydu Teknolojileri Derneği (TAMSAT), GUMUSH Uzay Savunma ve Havacılık Ltd. Şti., Ertek Uzay Sistemleri Ltd. Şti., TURKSAT ve İTÜ-RF Laboratuvarı desteği ile geliştirilmektedir.

UBAKUSAT görev yükü olarak lineer transponder, radyasyon ölçüm yapacak bir kart uydu ile 9 serbestlik dereceli bir sensör kartını taşımaktadır. Uydu yaklaşık 3kg olup 10*10*34cm boyutlarındadır. Uydunun geliştirilmesinde yukarıda sayılan kurumlar gönüllü olarak görev almış, maddi manevi destek olmuştur.

Uydu ana yükü transponder (TAMSAT tarafından geliştirilmiştir) ile ses verisi aktarılacaktır. TAMSAT tarafından geliştirilen diğer bir görev yükü TAMSAT kart yaklaşık olarak bir uydunun işlevlerini yerine getirmektedir. Üzerindeki dozimetre ile radyasyon ölçümü yapacaktır. Ayrıca 9 serbestlik dereceli sensör ile atalet ölçümleri alınacak ve değerlendirilecektir.

Uydunun geliştirilmesi için insan emeği hariç sadece donanım için yaklaşık $100 000 harcanmıştır. Uydunun fırlatma bedeli Japonya Hükümeti tarafında karşılanacak olup yaklaşık 250 000 avro tutarındadır. Uydunun Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)’ten fırlatılması nedeni ile yörünge ömrünün 6-12 aya arası olacağı tahmin edilmektedir. Bu değer fırlatma sırasında ISS’in bulanacağı irtifa ve o yılki güneş etkinliğine bağlı olarak değişecektir. ISS irtifası ne kadar yüksek, güneş etkinliği ne kadar az ise ömür o kadar yüksek olacaktır.